top of page

Evidensbaserad

Praktik

klarna.png

Utbildningar för tränare & terapeuter

Evidensbaserat, praktiskt och pedagogiskt.

Utbildning ska utveckla människans förmåga till praktisk problemlösning och kritiskt tänkande i stället för memorering av befintlig kunskap.

-

Missa aldrig en uppdatering

bottom of page