Evidensbaserad

Praktik

Utbildningar för tränare & terapeuter

Evidensbaserat, praktiskt och pedagogiskt.

Utbildning ska utveckla människans förmåga till praktisk problemlösning och kritiskt tänkande i stället för memorering av befintlig kunskap.

© 2018 Evidensbaseradpraktik, Adlercreutzgatan 3, 271 39 Ystad. info@evidensbaseradpraktik.com

  • Facebook EBP
  • EBP Instagram