top of page

Man behöver inte gå våra kurser i någon speciell ordning.

EBP Fot & Knäled, Höftled, Rygg, Axlar & Skulderblad, Nacke & Armbågsled.

Online utbildningar:

 När du köper en utbildning från EBP kan du vara trygg med att du får ett heltäckande material som du har nytta av i din praktik. Materialet distribueras från vår studentportal där du får en inlogg och password. Du kan sätta igång utbildningen när du vill, avsluta för dagen och sätta igång den när du vill igen. Du har 4 månader på dig att göra klart alla kapitel och tester. Efter avslutad godkänd kurs skickas diplom.

Efter utbildningen kan du:

- Ha en uppdaterad kännedom om de mest lämpliga interventionerna för varje kroppsdel i förhållande till statusen eller målsättningen.

- Läsa och söka efter vetenskapliga artiklar och forskning.

- Använda sig av hela spektrumet av övningar från integrerad 3D rörelser till isolerade övningar och var dessa passar in i förhållande till individen.

- Praktiska interventioner såsom övningsval och enkla manuella tekniker.

- Arbeta utifrån ett modernt och evidensbaserat synsätt där patient / klient står i fokus utifrån en bio-psyko-social modell.

EBP Fystränare - en utbildning som verkligen sätter dagens evidens i fokus gällande fysträningsstrategier. Passar både fystränare för lag och för övriga tränare & terapeuter. Ett gediget material presenteras på över 250 sidor och över 300 vetenskapliga referenser. utbildningen varvar föreläsning, teoretiska diskussionsforum och praktisk genomförande.

Förkunskaper: Du ska ha en universitetsutbildning inom fysträning, idrottslärare, högskola, personlig träning eller terapeut. Förbered dig på tre extremt intressanta dagar med allt ifrån övningsanalyser till diskussioner från olika synvinklar.

Lärare: Seth Ronland och Hans Hellberg

Tid:  2 dagar  fysiskt och cirka 4h online.

Efter utbildningen kan du:

- Resonera fram vilka övningar din grupp/klient behöver.

- Förstå hur olika kontraktionstyper kan användas.

- Förstå de olika ledernas belastning och kravbild inom idrotten.

- Programdesign för idrottare, med konkreta exempel.

- Periodiseringsexempel.

- Exekutiva Funktioner för idrottare.

- Riktningsförändringar

- Styrka, Kraft och motorisk kontroll.

- Testprinciper, validitet & Reabilitet.

- Utvärdera träningsbelastning.

- Återhämtningstider för olika träningstyper och idrotter.

 

 

 

 

 

 

Denna utbildning handlar uteslutande om vilka metoder som är effektivast för viktreglering, samt hur din verksamhet kan växa i takt med det ökande samhällsproblemet. 

Våra tre domäner är:

Beteendeforskning och viktnedgång

Fysisk aktivitet och viktnedgång

Nutrition och viktnedgång

Teori varvas med praktik. Förutom detta så kommer även denna utbildningen behandla rekryteringsmodeller och hur vi får framgång med våra evidensbaserade koncept. Förutom detta så innehåller utbildning marknadens enda utbildningsdel för event & marknadsföring inom hälsobranschen.

Tid: 14h

Efter utbildningen kan du:

- Rekrytera klienter med vår modell, där vi också är behjälpliga

- Genomföra framgångsrika kurser som leder till bestående förändringar.

- Ha god kännedom om forskningen på relevanta ämne och hur detta praktiskt ska appliceras.

- Själv söka vidare evidens inom forskning.

- Möjlighet att deltaga i EBP Stadskampen som är en nationell tävling.

- Hur du skapar ett event.

- Marknadsföringsmodeller & eventplaneringsmodeller.

- Kostprogram som du enkelt och snabbt kan göra kostplanering i.

 

 

 

 

 

Observera att hela denna utbildning är på engelska

Lärare: Lars Avemarie

Tid: 14h fördelat på 2 dagar

Neuroscience pain modulation is an innovative two-day course focusing on pain research and pain modulation. Learn what is the best and most popular modalities in pain management, and the typical errors in pain management. Get a thorough introduction to modern and scientific pain management, as well as an in-depth understanding of the complexity of pain and the many factors that affect the pain experience.

With well over 300 scientific references the two day course presents a much needed and anticipated update to the governing and fundamental theories and concepts in traditional pain management and physiotherapy.

 

• Learn an updated approach to the treatment of pain that you can immediately apply in your practice and that reinforces the tools you already use

 

• Get a thorough and in-depth review of the many different factors which modulate pain, as a strong and fundamental starting point for an updated approach to the treatment of patients with pain

 

• Learn to convey and explain the latest neuroscience knowledge about pain to patients. Through the use of images and metaphors in an easy and understandable way, reducing the risk pain catastrophizing, a typical risk factor for patients

 

• Learn the latest pain research and gain an in-depth understanding of the complexity of pain and the many factors that modulate your patients' pain experience

 

• Learn to view communication as a powerful tool between the therapist and patient

 

• Get an innovative and updated approach to the treatment of complex chronic pain
 

• Learn a scientific and principle-based approach to the treatment of all diagnoses

where pain is the cardinal symptom, that is where pain is the patients predominant symptom

 

• Get an in-depth and detailed review of most used modalities within

pain management, as well as an innovative guide to choosing modalities

 

• Get a current and updated model for clinical reasoning in pain management

 

Neuroscientific pain modulation is a scientific and principle-based approach to the treatment of all diagnoses where pain is the cardinal symptom.

Denna utbildning har inget examination, du får diplom efter kursen.

 

 

 

 

 

 

 

Flying Splits

EBP Plyo Workshop

Workshop om plyometrisk träning. Utbildningen passar för fystränare och personliga tränare. Vi går igenom forskning fram till dagen, vilka typer av plyometrisk träning passar bäst för åldersgrupper, idrottstyper, säsongsdel, förebyggande & prestationsökande. Föreläsningen inkluderar material. Denna tbildning kan du köpa in till din anläggning för dina tränare, eller kan ni medverka på de uppsatta tiderna i vår kalender. 

 

 

 

Fitness Class

EBP Medball Mania

Vill du bli bättre på medicinbollsträning?

Vad är de unika fördelarna med medicinbollsträning och hur kan de implementeras i fysträning, pt eller prehab?


I denna workshop så tittar vi på evidens och sätter ihop detta med praktiska övningar. Workshopen innehåller kursmaterial och lägger fokus på att göra dig bättre på övningsval med medicinboll. I utbildningsmaterialet finner du även vår egen pilotstudie på EMG (muskelkontraktioner) och olika övningar. Utbildningen fokuserar på att göra valet av övning bättre genom att gå från basövning till komplex övning.

 

 

 

 

Seniorträning har bedrivits relativt lång tid både på komersiella anläggningar och inom primärvården.

Hur ser de evidensbaserade strategierna ut? Vilka strukturer blir viktigare i högre ålder och vilka övningar bör man fokusera på för att arbeta evidensbaserat? Under denna dagen kommer vi gå från evidens till praktik för att du ska arrangera den bästa seniorträningen i Sverige.

Tid: 1 dagar , 7h.

Instuderingsmaterial skickas ut en vecka innan kursstart.

Lärare är Seth Ronland.

 

Efter kursen kommer du att förstå:

- Evidensbaserade grunder för träning av seniorer

- Tester för seniorer med hög validitet

- Gruppatmosfär för seniorträning

- Programdesign

Denna utbildning har ingen examination, du får ett diplom för genomförd utbildning.

bottom of page