top of page

Vår grundkurs ger dig fundamentet för att förstå hur evidensbaseradpraktik fungerar inom både personlig träning, fysträning och rehab. En utbildning alla tränare och terapeuter har nytta av i sitt dagliga arbete. Utbildningen är helt online och bedrivs från vår studentportal.

 

Vår grundutbildning är helt online och omfattar följande kapitel:

1. Vad är evidensbaseradpraktik och vad betyder detta praktiskt för oss?

2. Individualitet

3. Vad är kritiskt tänkande?

4. Bayesiansk sannolikhet, hur påverkar det oss och våra klienter / patienter?

5. Den vetenskapliga modellen

6. Olika grader av evidens 

7. Hur man läser en studie

8. Hur man söker upp en studie

9. Rörelsesystemet ur ett evolutionärt perspektiv och dess praktiska konsekvenser

10. Våra rörelseplan och rörelsearketyper (3D)

11. Vilka anpassningar söker vi med vår fys och rehab?

12. På vilka premisser rekommenderar vi övningar?

 

Utbildningen omfattar, föreläsningar, pdf-material till varje kapitel, artiklar för vidare läsning samt ett mindre test efter varje kapitel för att se så att du hänger med. Vår ambition är att göra det så praktiskt och enkelt som möjligt! 

Du bör räkna med 6-8 timmar för att göra hela utbildningen klar, detta är utan att läsa de extra artiklar som man kan välja att läsa.

Du har tillgång till materialet i 6 månader, övrigt material kan du ladda ned till din dator. 

 

Efter avklarad kurs skickas diplom på PDF.

EBP Grundutbildning Online

2 000,00 krPris
    bottom of page