top of page

Ett psykologiskt perspektiv på träning

 

I den här föreläsningen kommer vi beröra det så viktiga psykologiska perspektivet på träning, både för prestation och hälsa. Vi tar avstamp i enkelt applicerbara psykologiska teorier som exempelvis Self Determination Theory, Servant Leadership och ACT.

 

 Den här föreläsningen passar dig som jobbar med motionärer eller idrottare, som vill utöka dina verktyg när det gäller exempelvis beteendeförändringar, träning för prestation eller förhållningssätt till träning. Innehållet i den här föreläsningen är applicerbara på många olika kundgrupper.

 Förbättra din kommunikation med dina kunder/klienter (interpersonlig kommunikation) samt hjälp människor hjälpa sig själva (intrapersonlig kommunikation).

 

 Anton Edlund har en Magisterexamen i Idrottsmedicin samt en Kandidatexamen i psykologi, bägge från Umeå Universitet. Den huvudsakliga delen i hans psykologiska utbildning har berört motivationspsykologi, prestationspsykologi och gruppsykologi. Anton och hans kollegas kandidatuppsats i psykologi hade titeln ”Tränarbeteendens samband med upplevd press hos manliga elitishockeyspelare”.
 

 

EBP Psykologiskt perspektiv på träning

300,00 krPris
    bottom of page